piątek
911 Memorial Tapestry na wystawie w Riverside Convention Center. Obecni ze wzruszeniem przypominali sobie wydarzenia 11 wrzesnia 2001 roku.